Home

Alle påmeldte får tilsendt epost med lenker dagen før konferansen. Sjekk søppelpost om du ikke får epost.

Tilbake til den
nye normalen?

Om FuN

Vi er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele utdanningsspekteret, fra de store universitetene til de minste nettskolene, og jobben vår er å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring.

«Sammen realiserer vi livslang læring for alle.»

Ta kontakt

post@fleksibelutdanning.no

Kom (snart) innom

Pløensgate 2